TOP 100

Mai Thị Nhung

Ngày sinh: 12/08/1999
Chiều cao:
Cân nặng:
Nơi làm việc:
Địa chỉ:

Lê Thị Ngọc Phượng

Ngày sinh: 30/04/1991
Chiều cao: 1m73
Cân nặng: 51kg
Nơi làm việc:
Địa chỉ:

Lưu Thị Hòa

Ngày sinh: 17/02/1992
Chiều cao: 167
Cân nặng: 53
Nơi làm việc:
Địa chỉ:

Nguyễn Hoàng Cung Fa

Ngày sinh: 15/08/1992
Chiều cao: 1m6
Cân nặng: 48
Nơi làm việc:
Địa chỉ:

Võ Thị Huyền Trinh

Ngày sinh: 27/05/1991
Chiều cao: 1m70
Cân nặng: 50kg
Nơi làm việc:
Địa chỉ:

Đào Phương Yến Linh

Ngày sinh: 14/10/1995
Chiều cao: 160
Cân nặng: 48
Nơi làm việc:
Địa chỉ:

Nguyễn Hoàng An

Ngày sinh: 30/03/2000
Chiều cao: 1m62
Cân nặng: 52kg
Nơi làm việc:
Địa chỉ:

Nguyễn Thị Thu Huyền

Ngày sinh: 26/02/1995
Chiều cao: 1m68
Cân nặng: 49
Nơi làm việc:
Địa chỉ:

Trần Thị Nhật Phương

Ngày sinh: 12/11/1996
Chiều cao: 1m72
Cân nặng:
Nơi làm việc:
Địa chỉ:

Nguyễn Thị Chung Thủy

Ngày sinh: 17/04/1996
Chiều cao: 1m65
Cân nặng: 46kg
Nơi làm việc:
Địa chỉ:

Nguyễn Thị Kiều Trang

Ngày sinh: 09/05/1994
Chiều cao: 1m60
Cân nặng: 47
Nơi làm việc:
Địa chỉ:

Phan Thị Na Ly

Ngày sinh: 25/01/1996
Chiều cao: 1m61
Cân nặng: 52
Nơi làm việc:
Địa chỉ:

Đàm Trâm Anh

Ngày sinh: 16/08/1998
Chiều cao: 156
Cân nặng: 45
Nơi làm việc:
Địa chỉ:

Nguyễn Thị Thu

Ngày sinh: 21/06/1995
Chiều cao: 1m57
Cân nặng: 48
Nơi làm việc:
Địa chỉ:

Nguyễn Thị Hải Thùy

Ngày sinh: 30/08/1998
Chiều cao: 1m60
Cân nặng: 53
Nơi làm việc:
Địa chỉ:

Nguyễn Thị Huyền

Ngày sinh: 02/12/2016
Chiều cao: 1m60
Cân nặng: 49
Nơi làm việc: Hà Nội
Địa chỉ: Hà Nội

Tin tức