TOP 30

Lê Thị Ngọc Phượng

Ngày sinh: 30/04/1991
Chiều cao: 173
Cân nặng: 51
Nơi làm việc:
Địa chỉ:

Võ Thị Huyền Trinh

Ngày sinh: 27/05/1991
Chiều cao: 170
Cân nặng: 50
Nơi làm việc:
Địa chỉ:

Trần Thị Thùy Dung

Ngày sinh: 06/07/1988
Chiều cao: 164
Cân nặng: 45
Nơi làm việc:
Địa chỉ:

Hoàng Thị Minh Trang

Ngày sinh: 02/11/1996
Chiều cao: 163
Cân nặng: 48
Nơi làm việc:
Địa chỉ:

Đoàn Lê Ngọc Trân

Ngày sinh: 03/07/1997
Chiều cao: 163
Cân nặng: 47
Nơi làm việc:
Địa chỉ:

Nguyễn Hạ Vy

Ngày sinh: 29/05/1998
Chiều cao: 163
Cân nặng: 53
Nơi làm việc:
Địa chỉ:

Trần Thị Lan Anh

Ngày sinh: 27/02/1996
Chiều cao: 170
Cân nặng: 51
Nơi làm việc:
Địa chỉ:

Nguyễn Thanh Phương

Ngày sinh: 16/02/1995
Chiều cao: 158
Cân nặng: 49
Nơi làm việc:
Địa chỉ:

Vũ Thị Ngọc Ninh

Ngày sinh: 15/10/1996
Chiều cao: 164
Cân nặng: 50
Nơi làm việc:
Địa chỉ:

Dương Thị Thu Thảo

Ngày sinh: 12/01/1993
Chiều cao: 157
Cân nặng: 44
Nơi làm việc:
Địa chỉ:

Nguyễn Thị Chung Thủy

Ngày sinh: 17/04/1996
Chiều cao: 165
Cân nặng: 46
Nơi làm việc:
Địa chỉ:

Trần Nữ Tướng Vi

Ngày sinh: 01/01/1997
Chiều cao: 158
Cân nặng: 40
Nơi làm việc:
Địa chỉ:

Nguyễn Linh Nga

Ngày sinh: 09/11/1999
Chiều cao: 168
Cân nặng: 52
Nơi làm việc:
Địa chỉ:

Nguyễn Thị Vân Anh

Ngày sinh: 08/12/1991
Chiều cao: 170
Cân nặng: 53
Nơi làm việc:
Địa chỉ:

Nguyễn Thị Bích Tuyền

Ngày sinh: 06/07/1989
Chiều cao: 163
Cân nặng: 43
Nơi làm việc:
Địa chỉ:

Nguyễn Hoàng Cung Fa

Ngày sinh: 15/08/1992
Chiều cao: 160
Cân nặng: 48
Nơi làm việc:
Địa chỉ:

Tin tức